0902.83.54.39

Béc phun mưa Bs5000 plus-30 lít

13.600 

Lưu lượng: 30 lít

Màu sắc: Xanh:

Bán kính tưới: 0.5-3.5m

Chống côn trùng: Có

Van điều chỉnh: Có

Kết nối: Kết nối ống 6 li