0902.83.54.39

Béc phun Bssuper 130 lít

19.500 

Lưu lượng: 130 lít.

Màu sắc: Màu đỏ.

Bù áp: Có chức năng bù áp.

Bán kính tưới: 0.5-4m.